STATUTEN CLUB VAN SNEEKERMEERS

15de lid van de behoudsorganisatie van de FONV (Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen)

1. Doelstellingen Club van Sneekermeers (verder te noemen CvS):

De CvS behartigt de belangen van alle eigenaren met schepen zoals beschreven in artikel 2, met als doel voor behoud van deze scheepstypen te zorgen

Het opbouwen van een ledenbestand zoals beschreven in artikel 2

Het periodiek organiseren van zomer- en winterreünies, wedstrijden en toertochten

Het verstrekken van technische adviezen inzake restauratie, reparatie, materiaal en onderhoud

Het verzamelen van allerhande informatie waaronder bouwtekeningen, foto’s en publicaties van schepen zoals omschreven in artikel 2. De verkregen informatie wordt periodiek verstrekt aan de diverse scheepvaartmusea, zodat de regelmatig geraadpleegde bibliotheken aldaar over volledige informatie beschikken

Het periodiek verstrekken van de CvS-nieuwsbrief Kuipspraak aan haar leden

Het verzorgen van een informatieve website. Deze is te bereiken via www.clubvansneekermeers.nl

Het gratis bemiddelen bij aan- of verkoop van schepen zoals omschreven in artikel 2


2. Lidmaatschap:

Lidmaatschap is voor eigenaren van houten Sneekermeers, IJsselmeerkruisers, Beulakermeerkruisers, Dimukruisers, Brasemermeerkruisers, Rallen, Dwaalsterren, 24m2-kruisers en voor werfschepen die aan de volgende beschrijving voldoen:

- houten rondspant (boegen- of lattenbouw) kajuitzeiljachten met een sterke gelijkenis aan één van de voornoemde typen
- stalen rond- of knikspant schepen, alsmede houten knikspant schepen worden eerst beoordeeld op compabiliteit

De CvS-lidmaatschapskosten blijven in de regel onder de 15 euro en zijn op basis van kostprijs. Jaarlijks worden de kosten in de vorm van o.a. webhosting- en domeinkosten, druk- en verzendkosten, organisatiekosten e.d. achteraf vastgesteld en omgeslagen over het aantal leden.

Leden kunnen gratis adverteren op onze website.

3. Bestuur:

Het bestuur van minimaal 2 en maximaal 5 leden, bestaat uit Joost de Ruig, Douwe Boonstra en Sieds Hiddema. Indien een van de leden wil toetreden is dat mogelijk en worden de taken herverdeeld. De zitting in het bestuur is voor een periode van minimaal twee jaar.

Bestuursleden:

Taken:

Joost de Ruig
Scholekster 28
8532 AP Lemmer
0514-564431
06-20485437
joost.de.ruig@wxs.nl

Voorzitter
Evenementen
Technische zaken
Toelatingsbeleid
Ledenadministratie
Public relations


Douwe Boonstra
Calslaan 7-205
7522 MH Enschede
053-4895011
06-45608285
webmaster@clubvansneekermeers.nl


Webmaster
Algemene zaken

Sieds Hiddema
Oostergostraat 94
9001 CP Grou
0566-623243
swhiddema@freeler.nl


Public relations
Evenementen
Toelatingsbeleid
Algemene zakenTerug