Huisman Vereniging


De Club van Sneekermeers juicht ieder initiatief toe dat bijdraagt aan het behoud van klassieke Hollandse zeilschepen. De CvS is niet alleen lid van de Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen (FONV), maar werkt ook samen met de Vereniging Klassieke Scherpe Jachten (VKSJ) en met de Vereniging Eigenaren Houten Huismanboten (VEHH). In deze Huisman vereniging zijn de houten schepen vertegenwoordigt die op de bekende Huismanwerf in Ronduite zijn gebouwd. Staverse Jollen, Punters, Vollenhovense Bollen en Beulakermeer-kruisers zijn hiervan de bekendste scheepstypen. In deze rubriek schenkt de CvS op zijn website aandacht aan die schepen van de Huisman vereniging die tevens tot de doelgroep van de CvS behoren: de Beulakermeerkruiser en de Tobbedanser.

In de rubriek Scheepswerven kan een stuk van de geschiedenis van de Huismanwerf worden nagelezen, alsmede enkele publicaties worden opgeroepen. Tussen 1932 en 1950 zijn hier circa 70 Beulakermeerskruisers en enkele Tobbedansers gebouwd. De Beulakermeerkruiser is een typisch product van de jaren '30. Samen met de Sneekermeer, de IJsselmeerskruiser, de Dwaalster, de 24m2-kruiser en de Brasemermeerkruiser, was de Beulakermeerkruiser tussen 1935 en 1950 een van de scheepstypen die in die jaren het meest van de scheepshelling rolde.

Bijna alle recreatieve houten rondspant kajuitzeilschepen van tussen de 6.50 en 8.50 hadden in deze periode de vorm van een van deze typen. Al voornoemde typen zijn dan ook nauwelijks uit elkaar te houden. Bijna niet een werf bracht "zijn" type fatsoenlijk in kaart. Het model werd geleend van een van de andere werven en de specificaties werden aangepast aan de wens van de opdrachtgever of die van de bouwer zelf. De Beulakermeerkruiser is ontworpen en getekend door H.Tingen. Hij gaf dit type een wel heel specifiek en onderscheidend kenmerk: de kajuitlijn. Als enig type staat bij de Beulakermeerkruiser namelijk de mast niet op maar vr de kajuit. Hierbij loopt de kajuitlijn zelf door op het voordek en ontstonden de kenmerkende "planken" op het voordek, waartussen het voorluik geplaatst werd De tekeningen van de Carolina II komen het dichts bij de Beulakermeerkruiser zoals Huisman die bouwde. Er is helaas geen tekening van dit type bij deze werf bewaard gebleven. Bij de verhuizing van de Huismanwerf van Ronduite naar Vollenhove is er namelijk nogal wat "opgeruimd", waaronder de tekeningen van de Beulakermeerkruiser. Om dit prachtige scheepstype vast te leggen is de CvS met de technische commissie van de VKSJ overeengekomen dat na het opmeten en uittekenen van de Sneekermeer "Grietje Greolts" ook een van de Huisman Beulakermeerkruisers zal worden vastgelegd op papier. De VEHH-leden kunnen, net als de CvS-leden, hiervan ter zijner tijd een afdruk bestellen.

Voor meer informatie zie de homepage van de Vereniging Eigenaren Houten Huismanboten. Deze homepage is nog in ontwikkeling, dus kijk er maar regelmatig op.


Bouwtekeningen


Tuigplan Carolina II

Spantenplan Carolina II

Lijnenplan Carolina II

Een link naar de website van de Royal Huisman Shipyard BV

Interview Wolter Huisman, oktober 2002

Interview Wolter Huisman, Waterkampioen februari 2003


Huisman schepen:
Schip : Senior (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : onbekend (1930-1935)
Lengte : 7.15 meter
Lid CvS : NeeSchip : Rasmus (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1934
Lengte : 7.20 meter
Lid CvS : NeeSchip : Buster (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1935
Lengte : 6.70 meter
Lid CvS : NeeSchip : Boonaparte (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1936
Lengte : 6.30 meter
Lid CvS : NeeSchip : Snip (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1936
Lengte : 7.35 meter
Lid CvS : NeeSchip : Belter (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1936
Lengte : 7.00 meter
Lid CvS : neeSchip : Beulaker (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1937
Lengte : 7.30 meter
Lid CvS : NeeSchip : Buizerd (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1937
Lengte : 6.50 meter
Lid CvS : NeeSchip : de Zwalker (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1937
Lengte : 6.50 meter
Lid CvS : JaSchip : Watermaker (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1937
Lengte : 7.00 meter
Lid CvS : JaSchip : Houten Klaes (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1938
Lengte : 7.00 meter
Lid CvS : NeeSchip : Larghetto (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1938
Lengte : 8.14 meter
Lid CvS : NeeSchip : Riekje (Beulakermeerkruiser)
(voorheen Schrijverke)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1938
Lengte : 7.12 meter
Lid CvS : NeeSchip : Thomasvaer (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1938
Lengte : 7.30 meter
Lid CvS : NeeSchip : Stormvogel (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1938
Lengte : 7.75 meter
Lid CvS : NeeSchip : Epoxy (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : +/- 1938
Lengte : 7.40 meter
Lid CvS : Ja


Zonder foto

Schip : Sodelu (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1938-1939
Lengte : 7.40 meter
Lid CvS : NeeSchip : Libel (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1939
Lengte : 6.60 meter
Lid CvS : NeeSchip : Roerdomp (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1939
Lengte : 7.00 meter
Lid CvS : NeeSchip : Phoenix (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1939
Lengte : 7.00 meter
Lid CvS : JaSchip : Mare (Tobbedanser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1939
Lengte : 7.75 meter
Lid CvS : Ja


Zonder foto

Schip : Cadans (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1940
Lengte : 6.70 meter
Lid CvS : Nee


Zonder foto

Schip : Ouwe Pier (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1945
Lengte : 7.50 meter
Lid CvS : NeeSchip : Jan Steen (Werfschip)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1946
Lengte : 7.80 meter
Lid CvS : Ja


Zonder foto

Schip : Rasmus (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : -
Lengte : 7.25 meter
Lid CvS : Nee


De volgende Huisman-schepen zijn geen lid van de VEHH, maar staan wel geregistreerd bij de CvS:Schip : Zora (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : +/- 1935
Lengte : 7.00 meter
Lid CvS : JaSchip : Tractaal (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1936
Lengte : 6.70 meter
Lid CvS : NeeSchip : Halve Maen
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1938
Lengte : 8.20 meter
Lid CvS : JaSchip : Eureka (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : +/-1939
Lengte : 9.00 meter
Lid CvS : JaSchip: : Jonge Willem (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1941
Lengte : 7.30 meter
Lid CvS : NeeSchip : Jonge Deen (Beulakermeerkruiser)
Bouwer : Huisman
Bouwjaar : 1952
Lengte : 8.00 meter
Lid CvS : Ja

Terug