De Club van de Sneekermeers

Nadat ik in de winter van ‘95-’96 de Roodhuid had opgeknapt besloot ik in de winter van ‘96-’97 mezelf een andere taak op te leggen: het zoeken naar zoveel mogelijk soortgenoten van mijn scheepje en vervolgens het organiseren van een reünie. Toen ik hiermee begon had ik het idee tussen de vijftien en twintig Sneekermeers op te kunnen sporen. Dat het er uiteindelijk ruim dertig zouden worden had niemand verwacht en zeker ikzelf niet.

Meer dan honderd telefoontjes, bezoeken aan jachthavens, gemeentehuizen en de drie scheepvaartmusea heeft uiteindelijk geresulteerd in dit album over Sneekermeers, alsmede de Club van Sneekermeers. Hoewel opgericht als club voor specifiek het type Sneekermeer, zijn we met name sinds de introductie van de website een wat andere koers gaan varen. Omdat Sneekermeers, net als veel andere typen uit de jaren 30, 40 en 50, nimmer als officiële klasse zijn vastgelegd, is er dus geen exacte definitie van dit type. Wel werd me steeds duidelijker hoeveel kajuitzeiljachtjes uit die tijd op elkaar lijken. Bovendien kwam ik met name via Internet steeds vaker in contact met bezitters van scheepjes die aan net weer een andere omschrijving voldeden, maar die we zeker niet wilden uitsluiten. Bezitters van gelijksoortige typen als IJsselmeerkruisers, Beulakermeerkruisers, 24m2-kruisers, Dwaalsterren, Eemkruisers, Brasemermeerkruisers etc. etc zijn dan ook van harte welkom.

De doelstelling van de Club van Sneekermeers blijft heel eenvoudig: het behartigen van de belangen van eigenaren met schepen zoals hiervoor omschreven, het bij elkaar brengen van enthousiaste bezitters van klassieke houten Hollandse kajuitzeiljachtjes; het periodiek organiseren van een reünie; het verzorgen van een informatieve website en tenslotte daar waar nodig en mogelijk ondersteunen de leden elkaar met tips over onderhoudswerkzaamheden e.d.. Het lidmaatschap is geheel vrijblijvend, informeel, en kosteloos. Periodiek wordt wel een kleine bijdrage in o.a. de verzendkosten en dergelijke gevraagd. Deze doelstellingen en de lidmaatschapvoorwaarden zijn verder na te lezen in onze statuten.

Sinds september 2001 de Club van Sneekermeers lid van de FONV (Federatie Oud Nederlandse Vaartuigen) en is hiermee de 15de behoudsorganisatie die hierbij is aangesloten.

CvS-introductieflyer 1, oktober 2003
CvS-introductieflyer 2, oktober 2003


De gegevens van de verschillende schepen:


Als u op de foto's boven de gegevens klikt dan krijgt de grote orginele foto te zien.

Leden met een Sneekermeer


Leden met aanverwante scheepstypen


Sneekermeers & aanverwante scheepstypen (geen lid)


Schepen van de Huismanvereniging
Terug